JĘZYK ANGIELSKI

KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

W roku szkolnym 2016/17 proponujemy udział w różnego rodzaju konkursach, zarówno szkolnych, jak i okręgowych oraz ogólnopolskich. Osoby chętne do wzięcia udziału w przedstawionych poniżej konkursach SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

 

1. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

41 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Opiekunowie konkursu: Grażyna Krasoń, Dorota Lewandowska

 

Eliminacje są trzystopniowe:

I stopień – zawody szkolne - 14  listopada 2016 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test).

W poniedziałek, 14 listopada 2016 roku odbędzie się w naszej szkole etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego.

Już teraz zapraszamy zainteresowanych uczniów na Koło Języka Angielskiego.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia !!!

II stopień – zawody okręgowe w styczniu 2017 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

III stopień i zawody centralne - odbędą się w kwietniu 2017 r..

 

Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy, dlatego już teraz zapraszamy wszyskich zainteresowanych na koło języka angielskiego.

 

 

Strona główna Olimpiady

 Testy z poprzednich Olimpiad Języka Angielskiego.


2. Ogólnopolski Konkurs WSB "Pokaż Nam Język"

Wyższe Szkoły Bankowe zapraszają uczniów z całej Polski do udziału w konkursie lingwistycznym Pokaż Nam Język. W tym roku szkolnym konkurs odbędzie się w styczniu/lutym 2017.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z czterech etapów.

Etap pierwszy odbywa się w formie internetowego testu z języka angielskiego przeprowadzanego na platformie, który kwalifikuje do dalszych trzech etapów konkursu rozgrywanych w wybranych Wyższych Szkołach Bankowych. Wszyscy będą mieli za zadanie wykazanie się znajomością struktur leksykalno-gramatycznych oraz elementów kultury krajów anglojęzycznych. Uczniowie z najlepszymi wynikami, zostaną zaproszenie do finału, w którym będzie można śledzić ich potyczki w formie debaty.

Co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem. Wśród tematów poprzednich edycji były m.in.:
Społeczeństwo globalne  komunikacja bez granic?
Dzień młodego Europejczyka
Młodzież - ambasadorzy Europy
Młodzi przedsiębiorczy
Internet i jego język.
Do wygrania:
indeks Wyższej Szkoły Bankowej wraz z opłaconym czesnym za pierwszy rok studiów
atrakcyjne nagrody rzeczowe

Zapisy: p. Dorota Lewandowska

 

3.  IV Edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego SPOTLIGHT ON THE USA 

 

 SPOTLIGHT ON THE USA- konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych, organizowany przy współudziale Ambasady USA w Warszawie oraz American Corner w Gdańsku. W pierwszym etapie uczestnicy piszą test wiedzy z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych. Druga część konkursu polega na przedstawieniu przez poszczególne zespoły prezentacji multimedialnych. Konkurs odbędzie się w marcu 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału :) Osoby chętne do udziału proszone są o zgłaszanie się

do p. Doroty Lewandowskiej

 

 

KONKURSY SZKOLNE


1. Szkolny Międzyprzedmiotowy Konkurs

Mathematical Competition

Opiekunowie: Grażyna Krasoń, Adam Gzela

Konkurs jest skierowany do uczniów klas II i III, którzy pragną wykazać się umiejętnościami matematycznymi w języku angielskim!

 

W grudniu 2016 roku odbędzie się kolejna edycja szkolnego

 

konkursu międzyprzedmiotowego

 

THE MATHEMATICAL COMPETITION.

 

Wszystkich uczniów klas, nie tylko z rozszerzonym programem nauczania, zachęcamy do wzięcia udziału.

 

Zapisy wkrótce u oraganizatorów konkursu: p. G.Krasoń oraz p. A.Gzela.

 

2. Szkolny Konkurs na artykuł w języku angielskim.

 

Konkurs skierowany był do wszystkich osób z zacięciem dziennikarskim lub literackim, które sprawnie władają językiem Szekspira!

Opiekunowie konkursu: Grażyna Krasoń i Katarzyna Stefanowicz

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego
  2. Konkurs polega na napisaniu artykułu do gazetki szkolnej przedstawiającego słynnego Polaka lub Polkę (zakres 200-250 słów). Należy umieścić zdjęcie, rysunek lub karykaturę tej postaci oraz niebanalny opis jej życia i dokonań 

3.      Artykuł powinien być napisany zgodnie z zasadami tworzenia tej formypisemnej obowiązującymi na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym (szczegóły w aktualnym informatorze maturalnym:    

 http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-angielski.pdf)

  1. Artykuł należy dostarczyć Organizatorom w formie wydruku w formacie A4 do 20.02.2015
  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w pod koniec lutego 2015.
  2. Dla wszystkich uczestników konkursu, którzy napiszą artykuł zgodniez regulaminem, przewidziano oceny z aktywności ( oceny bardzo dobrz wagą 2 oraz punkty z zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły).
  1. Zwycięzca konkursu otrzyma również nagrodę książkową.


SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WE WSZYSTKICH KONKURSACH!

The English Team :) 

 

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg