JĘZYK ANGIELSKI

KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/16

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

W roku szkolnym 2015/16 proponujemy udział w różnego rodzaju konkursach, zarówno szkolnych, jak i okręgowych oraz ogólnopolskich. Osoby chętne do wzięcia udziału w przedstawionych poniżej konkursach SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

 

1. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

40 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 


Opiekunowie konkursu: Grażyna Krasoń, Dorota Lewandowska

 

 

Eliminacje są trzystopniowe:

 

I stopień – zawody szkolne - 16  listopada 2015 r. o godz. 9.00 uczniowie piszą pracę pisemną (test).

 

II stopień – zawody okręgowe w dniu 18 stycznia 2016 roku odbędzie się część pisemna zawodów II stopnia. Uczniowie dopuszczeni do części ustnej będą zdawali w poszczególnych okręgach w terminie od 18 do 30 stycznia 2016 roku. O zakwalifikowaniu, miejscu i terminie egzaminu ustnego uczniowie zostaną poinformowani przez poszczególne Komitety Okręgowe.

 

III stopień i zawody centralne - odbędą się w dniach 11-12 kwietnia 2016 r..

 

Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy, dlatego już teraz zapraszamy wszyskich zainteresowanych na koło języka angielskiego.

W dniu 16 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny 40. Olimpiady Języka Angielskiego.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów.

Wyniki 40. Olimpiady Języka Angielskiego:
1.Stawowy Julia - IIE - 28 pkt.
2.Kocieniewska Klementyna - IIC - 24 pkt.
3.Kutkowski Bartosz - IID - 15 pkt.
4.Gładka Aleksandra - IIE - 13 pkt.
5.Mariańska Emilia - IIIC - 11 pkt.

Pozostali uczniowie otrzymali liczbę punktów poniżej 10/59.

 

Strona główna Olimpiady

 Testy z poprzednich Olimpiad Języka Angielskiego.


2. V POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

"Music & Fun"

Opiekun konkursu: Katarzyna Stefanowicz

 

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
- szkoły podstawowe
- gimnazjalne
- ponadgimnazjalne
- OPEN

Dalsze szczegóły zostaną podane po

 

3.  III Edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego SPOTLIGHT ON THE USA 

 

 

 

 

4. Konkurs Juvenes Translatores 2016

Opiekun konkursu: Grażyna Krasoń

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych) zorganizowała konkurs tłumaczeniowy dla szkół na terenie Unii Europejskiej. Liczba szkół z danego państwa członkowskiego, które mogą wziąć udział w konkursie, jest z góry określona. Jest ona równa liczbie miejsc w Parlamencie Europejskim przypadających na dane państwo zgodnie z traktatem lizbońskim (skład Parlamentu Europejskiego w 2015 r.).

 

KONKURSY SZKOLNE


1. Szkolny Międzyprzedmiotowy Konkurs

Mathematical Competition

Opiekunowie: Grażyna Krasoń, Adam Gzela

Konkurs jest skierowany do uczniów klas II i III, którzy pragną wykazać się umiejętnościami matematycznymi w języku angielskim!

Wyniki konkursu w zakładce MATEMATYKA.

2. Szkolny Konkurs na artykuł w języku angielskim.

 'Famous Faces and their Places'

Konkurs skierowany był do wszystkich osób z zacięciem dziennikarskim lub literackim, które sprawnie władają językiem Szekspira!

Opiekunowie konkursu: Grażyna Krasoń i Katarzyna Stefanowicz

W konkursie wzięło udział 35 osób, które ciekawie przedstawiły sylwetki znanych i wybitnych Polaków.

Chciałybyśmy poinformować, iż spośród wielu sprawdzonych przez nas prac I miejsce zajęła Magdalena Brzeska z klasy ID oraz Joanna Nowicka z klasy IIIB. Wyróżnienie otrzymał Alan Balewski z klasy IIB.

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego
  2. Konkurs polega na napisaniu artykułu do gazetki szkolnej przedstawiającego słynnego Polaka lub Polkę (zakres 200-250 słów). Należy umieścić zdjęcie, rysunek lub karykaturę tej postaci oraz niebanalny opis jej życia i dokonań 

3.      Artykuł powinien być napisany zgodnie z zasadami tworzenia tej formypisemnej obowiązującymi na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym (szczegóły w aktualnym informatorze maturalnym:    

 http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-angielski.pdf)

  1. Artykuł należy dostarczyć Organizatorom w formie wydruku w formacie A4 do 20.02.2015
  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w pod koniec lutego 2015.
  2. Dla wszystkich uczestników konkursu, którzy napiszą artykuł zgodniez regulaminem, przewidziano oceny z aktywności ( oceny bardzo dobrz wagą 2 oraz punkty z zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły).
  1. Zwycięzca konkursu otrzyma również nagrodę książkową.


SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WE WSZYSTKICH KONKURSACH!

The English Team :) 

 

Dodatkowe informacje

  • n2.jpg
  • nn1.jpg