Klasa biologiczno-chemiczna

(profil medyczno – biotechnologiczny)

Realizowane przedmioty rozszerzone:

▪     biologia

▪     chemia

▪     język angielski lub matematyka 

 

Dodatkowe języki obce do wyboru:

▪     język niemiecki / język rosyjski           

 

Oferta dodatkowa:

Innowacyjna nauka biologii i języka angielskiego.

Międzyprzedmiotowa innowacja programowa: elementy biologii w języku angielskim.

 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez zadania projektowe związane z ekologią.
 • Poszerzenie znajomości biologii o zagadnienia, którymi zajmują się biologiczne think-tanks, czyli współczesny świat nauki.
 • Nauka w oparciu o "emocjonujące" doświadczenia przeprowadzane przez samych uczniów.
 • Nauka języka angielskiego jako narzędzie służące dzieleniu się własnymi pomysłami oraz wymianie doświadczeń.

Współpraca z instytucjami naukowymi

  • Udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
  • Współpraca z uczelniami wyższymi - udział w warsztatach i wykładach m.in. z wydziałem Chemii i Biologii UG w ramach programów “Poznaj pracę biologa” i “Zaproś naukowca do szkoły”, wydziałem Chemii PG oraz Wydziałem Oceanografii. 

Eksperymentalne Koło Biologiczne "Przeprowadź doświadczenie i napisz pracę badawczą!"

 • Przeprowadzanie i pisanie własnych prac badawczych przez uczniów.
 • Nauka metodologii badań przyrodniczych.
 • Praca na preparatach mokrych.
 • Działania umożliwiające start w Olimpiadzie Biologicznej.

Naukowe Koło Ekologiczne 

 • Przygotowanie chętnych uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 • Prestiż OWE. 
 • Uprawnienia laureatów na podobnym poziomie do Olimpiady Biologicznej.

Wycieczki dydaktyczne i wydarzenia naukowe

 • Lekcja w Akwarium Gdyńskim z anglojęzycznym przewodnikiem.
 • Noc Biologów, Dzień Mózgu,Krwawy Piątek, Bałtycki Festiwal Nauki, Wyspa przyrodników, warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologiczny i wiele innych…

Wzbogacenie przedmiotowe

 • Rozszerzanie wiedzy o zagadnienia z pogranicza biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i biologii medycznej.

Doświadczalna nauka chemii 

Lekcje w grupach (od klasy II), oparte na metodzie eksperymentu. 
Współpraca z instytucjami naukowymi.

 • Realizacja programów edukacyjnych we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 • Udział w wykładach popularnonaukowych organizowanych przez Wydział Chemii UG i PG.

Udział w dodatkowych zajęciach koła chemicznego.

 • Możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych.

 

Sylwetka ucznia:

Oferta profilu biologiczno-chemicznego skierowana jest do ucznia ciekawego otaczającego go świata, chętnego by zaznajamiać się z nowinkami w dziedzinie nauk przyrodniczych, otwartego na projekty, również międzynarodowe. Absolwent jest przygotowany do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach. Młodzież ma szansę na opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodą komunikację. 

 Cele profilu:

 • Przygotowanie uczniów do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach.
 • Przygotowanie uczniów do zdania matury rozszerzonej z biologii, chemii i języka angielskiego lub matematyki.
 • Przygotowanie merytoryczne, które zagwarantuje absolwentom łatwy start na pierwszym roku studiów wybranego przez siebie kierunku.
 • Nauka poprzez prowadzenie doświadczeń biologicznych i chemicznych gwarantująca poszerzanie wiedzy, umiejętności praktycznych i rozwój naukowych horyzontów ucznia.
 • Przekazanie warsztatu metodologii badań w taki sposób, aby nasi uczniowie i absolwenci mieli motywację do podejmowania śmiałych wyzwań naukowych.
 • Opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i reakcję na współczesny świat, włączając w to świat nauki.
 • Rozbudzanie w młodzieży postawy świadomego odbierania i kształtowania otaczającego nas świata.

 

Trójmiejskie uczelnie i kierunki, na których będą mogli studiować absolwenci klasy biologiczno-chemicznej:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (kierunki: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, psychologia zdrowia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, techniki dentystyczne, elektroradioterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe).
 • Uniwersytet Gdański (kierunki: biologia, biologia medyczna, waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody, ochrona środowiska, biznes chemiczny, bioinformatyka, kryminologia, ochrona środowiska, chemia, chemia biomedyczna, agrochemia, fizyka medyczna, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, psychologia ze specjalnością neuropsychologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji oceanografia, gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, ichtiologia morska).
 • Politechnika Gdańska (kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, inżynieria techniczna, oceanotechnika, technologia chemiczna).
 • Uczniowie z dodatkową rozszerzoną matematyką każdy dowolnie wybrany kierunek na Politechnice Gdańskiej.

 

 

20151215_114255.jpg Baliic SEE.jpg DSC_0189.JPG DSC_0193.JPG DSC_0195.JPG DSC_0196.JPG DSC_0351.JPG Obserwacja_mikroskopowa_bezkręgowców_na_Wydziale_Oceanografii.jpg Obserwacja_ptaków_w_ramach_The_Baltic_Sea_Project.jpg Obserwacja_szkarłupni.jpg Spotkania z medycyną1.jpg WP_20140523_015.jpg Warsztaty_z_biologii_-_bioróżnorodność.jpg Wizytna_na_Gdańskim_Uniwersytecie_Medycznym.JPG Zajęcia_Koła_Biologicznego.JPG chemiczna wigilia1.jpg kółko 11.jpg kółko 21.jpg kółko 31.jpg kółko 41.jpg kółko 61.jpg kółko51.jpg spotkania 11.jpg spotkania1.jpg