Klasa Ia: matematyczno-fizyczno-informatyczna
Język obcy:
j.angielski,
j.niemiecki.
 
Przedmioty rozszerzone:
matematyka ,
fizyka,
informatyka.
 
Oferta dodatkowa:
•Język angielski z elementami słownictwa technicznego realizowany  jako innowacyjny program dostosowany do profilu klasy.
•Realizacja innowacji edukacyjnej „Tygrys i okna” na informatyce, z wykorzystaniem komputerów MAC i PC.
•Realizacja podstaw analizy matematycznej (niezbędnej podczas studiowania kierunków ścisłych) podczas lekcji matematyki w klasie trzeciej.
•Realizacja programowania w języku C++.
•Możliwość uczestniczenia w zajęciach kółka matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz w konsultacjach dla maturzystów.
•Możliwość udziału w licznych konkursach matematycznych, fizycznych oraz informatycznych (również  w międzyprzedmiotowym konkursie  The Mathematical Competition , którego pomysłodawcami są mgr G.Krasoń i mgr A.Gzela- nauczyciele z naszej szkoły, w którym można spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zadań z matematyki w j.angielskim).
•Udział w wycieczkach dydaktycznych (min. na Bałtycki Festiwal Nauki, do Centrum Hewelianum , do planetarium) oraz w dniach otwartych trójmiejskich uczelni.
•Wspólne wyjazdy na wykłady z matematyki i fizyki, organizowane przez wyższe uczelnie.
 
Cele profilu:
•To klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować  na politechnikach i innych uczelniach technicznych oraz przedmioty ścisłe na uniwersytetach.
•Profil powstał z myślą o uczniach rozważnie myślących o swojej przyszłości, mających świadomość, że wiedza zdobyta w średniej szkole będzie decydować o szansach ich przyszłej kariery zawodowej.
•Nauczyciele przedmiotów ścisłych, będący egzaminatorami maturalnymi, gwarantują absolwentowi tej klasy solidne przygotowanie nie tylko do matury ale również  do zajęć na I roku studiów.
•Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna pozwoli uczniowi pogłębiać umiejętności i rozwijać zainteresowania przedmiotami ścisłymi, rozwijać umiejętność wnioskowania, logicznego myślenia i dokonywania wyborów oraz posługiwania się technikami komputerowymi oraz tworzenia programów  komputerowych.
•Absolwent tej klasy zdobędzie cenne umiejętności pomocne podczas dalszych etapów kształcenia i z powodzeniem będzie mógł wykorzystywać wiedzę matematyczną
w praktycznych sytuacjach.
 
Klasa  matematyczno-fizyczno-informatyczna
mat_logo2
Proponowane przedmioty rozszerzone:
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka

 

Języki obce:
 • j.angielski,
 • j.niemiecki / j. rosyjski

 

Oferta dodatkowa:
 • Język angielski z elementami słownictwa technicznego.
 • Realizacja innowacji edukacyjnej na informatyce, z wykorzystaniem komputerów MAC   i PC.
 • Realizacja programowania w języku C++ w drugim roku nauki
 • W klasie drugiej i trzeciej realizacja innowacji programowej z fizyki ("Fizyka i współczesny świat") 
 • W klasie trzeciej podczas lekcji matematyki realizacja innowacji programowej obejmującej poszerzenie zakresu tematyki analizy matematycznej m.in. o rachunek całkowy (niezbędnej podczas studiowania kierunków ścisłych)
 • Wspólne wyjazdy na wykłady z matematyki i fizyki, organizowane przez wyższe uczelnie.
 • Możliwość uczestniczenia w zajęciach kółka matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz w konsultacjach dla maturzystów.
 • Możliwość udziału w licznych konkursach matematycznych, fizycznych oraz informatycznych (również  w międzyprzedmiotowym konkursie  The Mathematical Competition , którego pomysłodawcami są mgr G.Krasoń i mgr A.Gzela - nauczyciele z naszej szkoły, w którym można spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zadań z matematyki w j.angielskim).
 • Udział w projekcie IT-szkoła
 • Rozszezrzenie programowania o: AppInwentor - na system android, Python.
 • Udział w wycieczkach dydaktycznych (min. na Bałtycki Festiwal Nauki, do Centrum Hewelianum , do planetarium oraz do Kawiarni Naukowej BFN) oraz w dniach otwartych trójmiejskich uczelni.
Cele profilu:
 • To klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować  na politechnikach, innych uczelniach technicznych oraz przedmioty ścisłe na uniwersytetach.
 • Profil powstał z myślą o uczniach rozważnie myślących o swojej przyszłości, mających świadomość, że wiedza zdobyta w średniej szkole będzie decydować o szansach ich przyszłej kariery zawodowej.
 • Nauczyciele przedmiotów ścisłych, będący egzaminatorami maturalnymi, gwarantują absolwentowi tej klasy solidne przygotowanie nie tylko do matury ale również  do zajęć na I roku studiów.
 • Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna pozwoli uczniowi pogłębiać umiejętności i rozwijać zainteresowania przedmiotami ścisłymi, rozwijać umiejętność wnioskowania, logicznego myślenia i dokonywania wyborów oraz posługiwania się technikami komputerowymi oraz tworzenia programów  komputerowych.
 • Absolwent tej klasy zdobędzie cenne umiejętności pomocne podczas dalszych etapów kształcenia i z powodzeniem będzie mógł wykorzystywać wiedzę matematyczną w praktycznych sytuacjach.

Zapraszamy do naszej galerii.

 

 Tutaj można obejrzeć 

zdjęcia z wycieczek dydaktycznych z fizyki

1a10.JPG 1a11.JPG 1a12.JPG 1a13.JPG 1a14.JPG 1a15.JPG 1a16.JPG 1a17.JPG 1a18.JPG 1a19.JPG 1a20.JPG 1a21.JPG 1a22.JPG 1a23.JPG 1a24.JPG 1a25.JPG 1a26.JPG 1a27.JPG 1a28.JPG 1a29.JPG 1a30.JPG 1a31.JPG 1a32.png 1a33.jpg 1a34.jpg 1a35.jpg 1a36.jpg 1a37.JPG 1a38.JPG 1a39.JPG 1a40.JPG 1a41.JPG 1a42.JPG 1a43.JPG 1a44.JPG 1a45.JPG 1a46.JPG 1a47.JPG 1a48.JPG 1a49.JPG 1a5.jpg 1a50.JPG 1a51.JPG 1a52.jpg 1a53.jpg 1a54.jpg 1a55.jpg 1a56.jpg 1a57.jpg 1a58.jpg 1a59.jpg 1a6.jpg 1a60.jpg 1a61.jpg 1a62.jpg 1a63.jpg 1a64.jpg 1a65.jpg 1a66.jpg 1a67.jpg 1a68.JPG 1a69.JPG 1a7.jpg 1a70.JPG 1a71.JPG 1a72.JPG 1a73.jpg 1a74.jpg 1a76.JPG 1a77.jpg 1a78.jpg 1a79.jpg 1a8.jpg 1a80.jpg 1a81.jpg 1a82.JPG 1a83.jpg 1a84.jpg 1a85.jpg 1a86.jpg 1a87.jpg 1a88.jpg 1a89.jpg 1a90.jpg 1a91.jpg 1a92.jpg 1a93.jpg 1a94.jpg 1a95.jpg 1a96.jpg 1a97.jpg 1a98.JPG 1a981.jpg 1a99.JPG