Uczniowie klasy IE uczestniczą w programie edukacyjnym "Zaproś naukowca do szkoły" stanowiącym serię wykładów, przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych, poświęconych najciekawszym zagadnieniom z dziedziny m.in biologii molekularnej, genetyki, biochemii czy mikrobiologii.

20180615 095716

Dnia 15.06. 2018 r. uczniowie uczestniczyli w wykładzie pt: "Co nam siedzi w genach" prowadzonym przez dr Ewę Piotrowską z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w ciekawej naukowej przemowie dotyczącej roli genów czy mechanizmów dziedziczenia. Wykład dał słuchaczom możliwość utrwalenia wiedzy z zakresu I i II Prawa Mendla, dziedziczenia wg Thomasa Morgana oraz przypomnienia sposób powstawania abberacji chromosomowych. 

20180615 100221

20180615 095701