W 1 17

20 września 2017 r. klasa 2 E biologiczno - chemiczna miała okazję wysłuchać dwugodzinnego  wykładu prowadzonego przez przedstawiciela Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej p. Antoniego Konitz na temat Historii promieniotwórczości. 

 

Prowadzący w interesujący sposób zapoznał młodzież z historią odkrycia tego zjawiska, okraszając swój wykład wieloma ciekawostkami  z życia wybitnych naukowców. Uczniowie wzbogacili swą wiedzę zarówno z zakresu promieniotwórczości naturalnej, jak i sztucznej oraz bliżej poznali sylwetkę Marii Skłodowskiej  - Curie i jej rodziny.

W 2 17

W 4 17