Rodzaje liryki

 

KLASYFIKACJA UTWORÓW LIRYCZNYCH

 ze względu na sposób ujawniania się podmiotu lirycznego

 

Liryka bezpośrednia

 

 

Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie.

 

 • Liryka osobista – wypowiedź podmiotu lirycznego jest odbierana jako wypowiedź autora utworu.
 • Liryka roli – podmiot liryczny wypowiada się jako postać historyczna, mitologiczna itp.
 • Liryka maski – podmiot liryczny wypowiada się jako przedmiot, zwierzę, roślina itp.

 

 

Liryka inwokacyjna (apelu, zwrotu do adresata)

 

 

Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie, kierując swoją wypowiedź do konkretnego adresata, tzw. „ty liryczne”.

 

„Ty liryczne” – ten, do którego zwraca się podmiot liryczny (adresat liryczny).

Adresatem lirycznym może być: osoba, Bóg, pióro, wolność, młodość, ojczyzna itp.

 

Liryka pośrednia

 

 

Podmiot liryczny wypowiada się w trzeciej osobie i jest mniej lub bardziej ukryty.

 

 • Liryka opisowa – podmiot liryczny wypowiada się poprzez opis obrazu apelującego do przedstawień wyobrażeniowych odbiorcy.
 • Liryka sytuacyjna – podmiot liryczny wypowiada się poprzez rozmowę bohaterów lirycznych.

 

 • Liryka narracyjna – podmiot liryczny wypowiada się poprzez opowiadanie metaforyczne lub symboliczne.

 

 • Liryka uogólnień pojęciowych– podmiot liryczny jest ukryty, a utwór jest bezosobowa refleksją

 

 

KLASYFIKACJA UTWORÓW LIRYCZNYCH

ze względu na treść wyrażanych przeżyć i postawę wobec świata

 

 

Liryka miłosna

 

Tematem utworu lirycznego jest:

 • refleksja nad zjawiskiem miłości
 • konkretne przeżycie miłosne związane z określoną osobą
 • zmysłowy wymiar miłości.

 

Liryka religijna

 

Tematem utworu lirycznego jest:

 • Bóg
 • rozmowa z osobą boską lub świętą
 • obrzędowość religijna.

 

Liryka refleksyjno-filozoficzna

 

Tematem utworu lirycznego jest:

 • sens życia
 • rola jednostki w historii
 • uniwersalna wartość etyczna (dobro, zło, piękno, szlachetność itp.)
 • światopogląd.

 

Liryka patriotyczno – obywatelsko – polityczna

 

Tematem utworu lirycznego jest:

 • dobro kraju
 • wspólne dobro
 • los narodu
 • walka o wolność
 • problem społeczny.

 

Liryka autotematyczna

 

Tematem utworu lirycznego jest:

 • poeta
 • refleksja nad istotą i funkcjami poezji
 • zabawa językiem – wydobywanie nowych znaczeń w niekonwencjonalnym konstruowaniu wypowiedzi.

oprac.:akh

Dodatkowe informacje

 • n2.jpg
 • nn1.jpg